GDPR

Acord privind prelucrarea datelor personale si comunicarea electronica cu PASTRAVARIA BRATIOARA SRL

SC PASTRAVARIA BRATIOARA SRL, avand Cod Unic de Inregistrare RO17480981 si vrea sa te informeze  despre noua legislatie aplicabila din 25 mai 2018, cu privire la protectia datelor cu caracter personal, ce va intra in vigoare in toata Europa, inclusiv in Romania.
Pentru a utiliza datele cu caracter personal avem nevoie de consimțământul tău. Acesta este voluntar, iar dacă alegi să rămâi în continuare în baza noastră de date este necesar să îți dai acceptul prin acest formular de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Te rugăm să citești mai jos ce tipuri de date cu caracter personal colectăm, cu ce scop le procesăm și le folosim, cui le partajăm și despre drepturile tale legale și modul de exercitare a acestora.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm și cum le folosim
Colectam si prelucram urmatoarele tipuri de date personale:
● Numele de familie şi prenumele, CNP;
● adresa de e-mail;adresa de domiciliu;Mai putem avea acces, ca si informatie asupra contului bancar in situatia in care plata se face prin virament sau cu cardul;

Schimbul de date cu caracter personal și dezvăluirea acestora către terți
-Datele personale ale clientilor persoane fizice le transmitem catre autoritatile statului –ANAF prin declaratiile obligatorii;.
Organismele publice
Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal organismelor publice numai în cazul în care acest lucru este cerut de lege. De exemplu, PASTRAVARIA BRATIOARA va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organismelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și guvernamentale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

Prelucrarea datelor sensibile

Pastravaria Bratioara  nu colecteaza date personale “sensibile” așa cum sunt ele definite de Regulamentul 679/2016.
Prelucrarea datelor cu caracter personal care aparţin copiilor
SC PASTRAVARIA  nu colectează pentru activitatea sa date de la minori.
Gestionarea și securitatea datelor
Societatea noastra ia în serios securitatea datelor. Aplicăm un nivel adecvat de securitate și, prin urmare, am implementat proceduri fizice si administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm din distrugerea accidentală sau ilegală, din pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul la datele personale transmise, stocate sau prelucrate în alt mod. Politicile și procedurile noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai acelor membrii ai personalului, furnizorilor de servicii cu o necesitate de cunoaştere motivată de afacerea în sine sau care au nevoie de acesta pentru a-şi îndeplini sarcinile.
În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, Pastravaria Bratioara  va respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor.
Stocarea datelor: Pentru cât timp păstrăm datele dvs personale
În general, vom șterge datele dvs. personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate inițial. Vom stoca datele persoanelor fizice prelucrate în scopuri legale (respectarea procedurilor fiscale si a legislatiei contabile) privind arhivarea documentelor;

Informații privind drepturile dvs. legale și date de contact pentru întrebări suplimentare

Dacă ai întrebări cu privire la acest formular de consimțământ și la protecția confidenţialităţii sau dorești să îți exerciți oricare dintre drepturile tale legale, astfel cum sunt stabilite mai jos, te rugăm să contactezi Responsabilul cu Protectia Datelor Personale la adresa de email la adresa: rezervari@pastravariabratioara.ro

Drepturile dvs. legale

Ca persoană vizată, aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la tine. PASTRAVARIA BRATIOARA SRLîți va respecta drepturile individuale.
Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile legale care decurg din legile în vigoare privind protecția datelor:
Dreptul de a-şi retrage consimțământul: Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, scriind un email la rezervari@pastravariabratioara.roVă rugăm să rețineți că prin retragerea consimțământului nu vei mai avea acces la ofertele noastre și la campaniile de fidelizare.
Dreptul la rectificare: Poți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care te privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal -care sunt utilizate continuu şi care sunt în posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
Dreptul la restricție: Poți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:
– contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,
– prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,
– nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau
– vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs.
Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la dvs și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conţinând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-aţi putea solicita.
Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil dpdv tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul tau sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primiţi un exemplar cu datele tale cu caracter personal, puteţi solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, specificat de dvs. -Nu e cazul;
Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
– datele tale personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;
– aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;
– datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi.
Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.
Exercitaţi-vă drepturile legale: Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să contactați biroul de asistenţă privind chestiuni legate de confidențialitate, în scris, de exemplu: prin email sau scrisoare. De asemenea, puteți apela direct la responsabilul nostru cu protecția datelor.