GDPR

Acord privind prelucrarea datelor personale si comunicarea electronica cu PASTRAVARIA BRATIOARA SRL

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

SC PASTRAVARIA BRATIOARA SRL, cu sediul social in Albestii de Muscel, Jud Arges, colecteaza si proceseaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.Rolul prezentei notificarie este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.

Va rugam sa cititi aceasta notificare cu atentie.

SC PASTRAVARIA BRATIOARA SRL colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

 • In scopul prestarii serviciilor de turism oferite respectiv intocmirea formalitatilor de cazare, rezervare -prin mijloace online (ofertare, facturare, incasare creante ce decurg din activitatea desfasurata);
 • In scop de marketing, pentru informare si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a serviciilor si produselor oferite;
 • Obligatie legala privind inregistrarea clientilor.

Baza legala pentru colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:

 • Consimtamantul dumneavoastra;
 • Contractul/factura incheiat/emisa in care dumneavoastra sunteti parte sau solicitarea dumneavoastra pentru rezervarea serviciilor de turism prin mijloacele online autorizate si utilizate (Booking.com);
 • Obligatia legala pentru inregistrarea veniturilor societatii si declararea acestora in vederea impunerii in conformitate cu legislatia fiscla aplicabila.

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga, transfera datele dumneavoastra personale:

 • Autoritatile statului, in mod special autoritatile fiscale;
 • Furnizorii de servicii IT, furnizorii de servicii online (booking), furnizorii de servicii financiar contabile, auditori, personalul societatii responsabil cu intocmirea formalitatilor obligatorii.

Pastrarea datelor personale

Datele personale vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de legislatia fiscala cu privirea la arhivarea documentelor , si nu numai.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale:

In legatura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in baza Regulamentului privind protectia datelor la nivel european 679/2016, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele personale care va privesc;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (de ex.datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus);
 • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii in anumite circumstante (ex .atunci cand dumneavoastra contestati exactitatea datelor);
 • Dreptul de a depune o plangere la noi sau la Autoritatea competenta privind protectia datelor;
 • Dreptul de va opune prelucrarii;
 • Dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ati consimtit anterior;
 • Dreptul de a fi uitat, in sensul adresarii unei solicitari catre PASTRAVARIA BRATIOARA SRL pentru stergerea din evidentele datelor personale din mediul on-line;
 • Dreptul de portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale desemnat de Dumneavoastra;
 • Dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator.

 
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare in legatura cu aceasta notificare sau in legatura cu utilizarea de catre PASTRAVARIA BRATIOARA SRL a datelor personale , va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand datele dumneavoastra (numele, adresa postala sau email, modalitatea de comunicare, numarul de telefon precum si scopul cererii dumneavoastra)